Mozart bűvöletében

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Hamar Zsolt vezényletével március 28-án a maribori a Union Hallban, 29-én a budapesti Zeneakadémián ad egy-egy hangversenyt. A program mindkét helyszínen azonos. Elhangzik Csajkovszkij IV. zenekari szvitje, valamint a VI. „Patetikus” szimfónia, a két mű között Mozart csodaszép C-dúr zongoraversenye csendül fel Christopher Park (Maribor) és Jeremy Denk (Budapest) zongoraművészek előadásában.

Csajkovszkij, az orosz mester Mozartot „a zene Krisztusának” nevezte, és példakép­ként tisztelte egész életében. En­nek az imádatnak lett az eredménye a Mozartiana („Hódolat Mozart emlé­kének”). Csajkovszkij 1887-ben, a Don Giovanni bemutatójának századik év­fordulója előtt tisztelegve komponál­ta zenekari szvitjét. A majdnem félórás műnek mind a négy tétele egy-egy Mozart-kompozíció feldolgozása. Mint Csajkovszkij moszkvai kiadójának írta, a szvit zenéjében a múltat akarta kortárs módon újrateremteni. Feltűnő, hogy a négy tételből három is barokk voná­sokat mutat: az első két tétel Gigue és Menüett (Mozart ritkábban játszott rö­vid zongoradarabjai alapján), a negyedik tétel pedig Mozart variációsorozata Gluck egy 1763-ban bemutatott keleti témájú operájának (A mekkai zarándokok) egy dallamára. A harmadik tétel (Preghiera, azaz imádság) a negyedik­hez hasonlóan többszörös átirat, melynek alapja Mozart Ave verum corpus kezdetű motettája. Csajkovszkij ebben az esetben azonban nem Mozart erede­ti kottájából dolgozott, hanem Liszt Fe­renc átiratából, Liszt ugyanis több válto­zatban maga is feldolgozta a motettát À la Chapelle Sixtine című művében.

Jeremy Denk

Csajkovszkij VI. szimfóniája azon mű­vek egyike, amelyek zenéjét a hallgató ma már aligha tudja elválasztani a hoz­zátapadt legendától. A műre ragasztott „patetikus” jelző nem a zeneszerzőtől származik, hanem testvérétől, Mogyeszt Csajkovszkijtól. A szimfónia a bemutatón csupán mérsékelt sikert aratott, a zene­szerző néhány héttel később bekövetkezett halála után azonban újra előadták, és a közönség ekkor már állva hallgatta végig, majd meg is ismételtette a zárótételt.

Wolfgang Amadeus Mozart huszon­négy zongoraversenyének fele, tizen­két mű mindössze három év alatt, 1784 és 1786 között keletkezett. A zeneszerző ezekben az években a bécsi zeneélet ünnepelt kedvence volt, aki népszerűségét elsősorban zongorajátékának köszönhette. A maga szervezte nyilvános hangversenyek legnagyobb érdeklődéssel várt műsorszáma mindig egy-egy új zongoraverseny volt, melynek szólóját természetesen maga Mozart játszotta. Ennek a tündöklő korszak­nak utolsó darabja, megkoronázása az 1786. december 4-én befejezett, K. 503-as C-dúr versenymű. A trombiták hangzásával ragyogóvá, és az üstdobokkal ünnepélyessé tett C-dúr hangnem Mozartnál is a fény, a pompa, az életerő hangneme, melynek ragyogását a szélső tételekben csak rövid időre sötétíti el egy-egy moll terület, mintha egy napsütötte tájat átvonuló felhők árnyékolnának be. A lassú tétel az érett Mozart egyik legszebb Ada­giója, csodálatos hangszínvarázslat, amelyben különösen fontos szerepet kapnak a fúvós hangszerek.


Christopher Park

Mariborban Mozart zongoraversenye a fiatal német-koreai származású Christoper Park előadásában lesz hallható. Park neves zenekarokkal lépett már fel, több díjat is elnyert, 2014-ben pedig a rangos Schleswig-Holstein Zenei Fesztivál Leonard Bernstein-díját ítélték neki. Az ugyancsak nagyhírű Rheingau Fesztiválon is különdíjat kapott, ezzel az indoklással: játékában technikai felvértezettség és zenei meggyőzőerő párosul, s a zsűrit megnyerő kisugárzásával elbűvölte.

Budapesten az amerikai származású Jeremy Denk tolmácsolja ezt a művet, aki hazájában az egyik legjelentősebb zongoraművésznek számít. „Mr. Denk minden bizonnyal az a zongorista, akit hallani akarsz, függetlenül attól, hogy mit, vagy épp milyen felállásban játszik – egyrészt a zene iránti intellektuális elköteleződése, másrészt játékának nemessége miatt.” – írja a New York Times.