20th Century Feminine

Nőktől (kétszeresen is: négy alkotótól és két előadótól) – nemcsak nőknek! A kamarazene mindkét nembeli kedvelőinek – és még inkább: hegedű-zongora duó kamarapartnereknek!

Fittler Katalin

A Hänssler Classic kiadványa hagyományosan érdeklődést-keltő címet választott, jóllehet, régóta bizonyos fajta emancipációt élvezünk a különböző nemű előadókat illetően – a női zeneszerző meghatározás pedig fokozatosan veszített ritkaság-értékéből. Ez a „pozitív diszkrimináció” annyiból viszont mindenképp hasznos, hogy olyan szerzőkre, illetve művekre irányítja a figyelmet, amelyek nem kaptak polgárjogot a koncertrepertoárban, tehát a remélhetőleg sokakhoz eljutó hangfelvétel egyszersmind informatív figyelemfelkeltő.

Négy szerző szerepel a hangkép-albumban: a kétségbeejtően korán elhunyt Lili Boulanger, nővérének (Nadia Boulanger-nak) egykori növendéke, Grazyna Bacewicz, a Sosztakovics-növendék Galina Ustwolskaja, akit a 20. századi orosz zene kiemelkedő mestereként tartunk számot, valamint az elismertség megannyi kézzelfogható jelével díjazott, kortárs amerikai Jennifer Higdon. A francia-grúz előadópáros több mint tíz éves közös múlttal rendelkezik, s valamivel rövidebb az az idő, amikor mindketten egyazon bécsi intézményekben tanítanak.

 

 

A műsor sokszínű, sokrétű – az interpretáció egységét az azonosan magas színvonal, minden esetben az interpretáció értő voltának az elhitetőereje. Két különböző alkat, két azonos zenei elképzelés, és hasonló elhivatottság a kevés ismert, a tegnap és ma terméseként készült darabok iránt. (Az általuk valamelyik műsorszámhoz kedvet kapó duók csak azt sajnálhatják, hogy a kísérőfüzetben nem kaptak tájékoztatást a kotta-forrásról.)

A keletkezés időrendjében csendülnek fel a darabok, Lili Boulanger-től (1883-1918) a Nocturne (1911), valamint a később zenekarra hangszerelt D’un Matin de Printemps (1918), a lengyel Grazyna Bacewitz (1909-1969) a Hegedű-zongora szonátái sorában negyedik, négytételes kompozíció (1949-ből, 1952-ben revideálva). Másfajta „időszámítás”, a társadalmi-történelmi terep más színtere kerül előtérbe Galina Ustvolskaja (1919-2006) egyetlen hegedű-zongoraszonátájánál (1952)-ből, amelyhez egyszerre informatív és az érzelmi ráhangolódást is megkönnyítő elemzést kapunk a grúz zongoristától. És ismét fordul a tér-idő tengelyrendszer: az 1962-ben született, napjainkban az USA-ban legnépszerűbbnek számító Jennifer Higdon sajátos programzenei-ciklusánál: a 2006-os String Poeticet Dr. Rainer Aschemeier afféle „Lieder ohne Worte” sorozatnak tekinti – találó a „Napjaink világának visszhangja” besorolás is. A szvit alapján feltételezhetjük: Higdon az alkalmazott zenék területén is szerzett gyakorlatot, és ez érvényesül pódiumra szánt művében.

Louise Chissonnak és Tamara Atschibának ez a harmadik felvétele – energikus, elhivatott muzsikusok munkásságának értékes dokumentumaként.

 

Kiadó: Hänssler Classic

Katalógusszám: HC20044