A gomb, a kabát és a Bach-család

A Hänssler Classic új lemezének címe: A Bach-család szimfóniái. A berlini Barokk Szólisták játszanak Reinhard Goebel irányításával. Amint várható, igényes előadásokat, felettébb színvonalas muzsikálást hallunk. Goebel az autentikus régizenélés egy nagy alakja. Ő alapította 1973-ben a Musica Antiqua Köln együttest, mely 2005-ig a vezető ilyen irányultságú zenekarok egyike volt, így Goebel azok közé tartozik, akik a korai, úttörő Harnoncourt-korszakot követően Jordi Savall és a Hespèrion XX, Sigiswald Kuijken és a La Petite Bande, Jean-Claude Malgoire és a La Grande Écurie et le Chambre du Roy mellett az Academy of Ancient Music élén álló Christopher Hogwooddal, az English Concert vezetőjeként működő Trevor Pinnockkal kiemelkedő módon alakították a barokk, majd azután tágan véve akörüli korszakok autentikusságra törekvő előadásmódját. A Musica Antiqua Köln épp azért szűnt meg, mert vezetője nagyobb együttesekkel is szeretett volna dolgozni, hasonlóan Hogwoodhoz és Pinnockhoz.  

Zay Balázs

A Berliner Barock Solisten együttese 1995 óta működik. A Berlini Filharmonikusok korhű előadói praxis iránt érdeklődő tagjai hozták létre. Sokáig Rainer Kussmaul vezette, majd 2010 és 2017 között egyfajta útkeresési időszak következett, amikor különböző hátterű és stílusú zenészek, így többek közt Gottfried von der Goltz, Daniel Hope, Daishin Kashimoto, Frank Peter Zimmermann – azaz meglehetősen eltérő karakterű művészek - vezették, majd 2018-tól kezdődően Goebel dolgozik az együttessel.  

A fent leírt út hosszú volt, a kölcsönhatások rendszere, az idő múlása megtette hatását. Goebel zenélése sokban eltér a hajdanitól. Logikusan és helyesen. Az egykori erősebb dinamikát finomabb és lágyabb megszólaltatás váltotta fel. A fémesebb hangzás helyett ma puhább hangot hallunk. Ez a fejlődés logikus útja.

 

 

A szóban forgó lemez a Bach-család és a szimfónia viszonyát hivatott bemutatni. Ha ebből indulunk ki, bizony nem kis aránytalanságot és furcsaságot fedezhetünk fel, ami alighanem egyértelmű az összeállítás és a sorrend alapján: Wilhelm Friedemann Bachtól egy szimfónia, Carl Philipp Emanuel Bachtól három szimfónia, Johann Christoph Friedrich és Johann Ernst Bachtól egy-egy szimfónia, Johann Ludwig Bachtól egy concerto, Johann Sebastian Bachtól egy szimfónia. Véleményem szerint jobb lett volna időrendben haladni, valamint arányosabban összeállítani a programot. Hiszen a legismertebb Carl Philipp Emanuel, ugyanakkor hiátus is van, még szegény Johann Christian is kimaradt. Máshonnan közelítve azonban érthető a kép, hiszen négy darab esetében is premierről van szó: Wilhelm Friedemann, Johann Ernst és Carl Philipp Emanuel két szimfóniájáról ezek az első felvételek.

Az elmondottak mellett is remek kis lemezről van szó, hiszen az együttes hangzása csodálatos, hamvas, puha, a dinamika ideálisan mozog a diszkrét és a hangsúlyozott között. Goebel inkább a valamelyest visszafogott mezsgyén mozog, olykor azt érezni, lehetne kicsit testesebb a hangzás és nagyobb a nyomaték, ugyanakkor esztétikai szinten nézve ennek a megközelítésnek a jellegzetessége éppen ezek mérsékelt volta.   

Ha már ilyen kiemelt hely jutott Carl Philipp Emanuelnek, megjegyzem, hogy várat még magára a kivételes Wq183-as négy szimfónia aktuális és igazán méltó felvételének megvalósítása, ugyanis ott van Karl Richter jól megfogott, eleven felvétele a Müncheni Bach-Zenekarral, mely hangzás tekintetében túlhaladott, illetve túlhaladható, valamint néhány korábbi fázisú historikus előadás, melyek kissé a cincogás felé tolódtak el, s nyomába nem érnek a Richter-felvételnek dinamizmust, fantáziát illetően.

Bár a varrás sorrendje gyanús, jó kis kabát lett azért. Némiképp aránytalanul, kissé furcsán, de plasztikus és élvezetes képet nyújt a lemez arról a folyamatról, melynek során a sinfoniának nevezett kis nyitányból vagy egyfajta concertóból többtételes zenekari műfaj vált, mely a Bach-fiúkon és más preklasszikus szerzőkön keresztül aztán a bécsi klasszikához és a zeneirodalom vitathatatlan csúcsát jelentő Haydn-, Mozart- és Beethoven-szimfóniákhoz vezetett. 

 

Kiadó: Hänssler Classic

Katalógusszám:  HC21029