Abend-Andacht

Hallgatnak-e a háborúban a múzsák? És ha igen – akkor miért nem? Az úgynevezett harmincéves háború (amely korántsem csupán három évtizedes időtartamot határolt be) a világháborúkat megelőzően a legnagyobb pusztítással járó folyamat volt. Amikor a békének már csak a gondolata is afféle utópisztikus jelenségnek tűnt. A kilátástalan élethelyzetben sem lehetett feladni a reményt, egyéni és közösségi fohászok sokasága fogalmazódott meg alkotókban és terjedt előadók által, akik mintegy a nép protagonistáiként léptek fel.

Fittler Katalin

A hit megtartó ereje gyümölcsözőként hatott, a múlt megpróbáltatásaiból is erőt merítve a túléléshez. Minimalizált előadói apparátuson csendültek fel a fohászok, bizakodó kérések és reménykedések – a szépség mint megtartó erő funkcionált. A zeneirodalomnak ebből a sajátos készletéből állította össze második albumának anyagát a Paper Kite (más írásmód szerint Paperkite; ha hihetünk a szótárazó fordításnak, a Papírsárkány együttes), az atmoszférateremtést erősítendő, prózai szemelvények beiktatásával.

Az album címét Johann Krieger kompozíciójától kölcsönözték – jóllehet, a hallgatnivaló egésze korántsem hat afféle esti ájtatosságként. A szerzők közül széles körben kizárólag Heinrich Schütz neve számít ismertnek – a Symphoniae Sacreae II. kötetének egyik tétele áll az összeállítás élén. Német és latin nyelvű tételek sorjáznak, és az immár időtlen gyönyörködést megszakítva, prózai idézetek emlékeztetnek ama zenei szépségek születésének tragikus-megrázó mindennapjaira.

 

 

A szövegek (naplórészletek, kordokumentumok) Thomas Dehler tolmácsolásának köszönhetően azokat is megszólítják, akik nem értenek németül – a körültekintő szervezést dicséri, hogy a kísérőfüzetben két nyelven (németül és angolul) olvashatóak a próza-részletek. A vokális tételek szövegét németül és angolul is tartalmazza a booklet. 

A 2013-ban alakult Paper Kite kamaraegyüttesben a szopránhoz két hegedű, gordonka és orgona társul, e felvételhez teorba-játékost is hívtak. Az elkötelezett kamaramuzsikusok előadásának sajátossága az intenzív muzsikálókedv. Néha már-már mintha megfeledkeznek arról, milyen tragikus kort idéznek fel – a zenélés öröme szinte feledteti a tragédiákat, felülemelkedik a megidézett, egykori tragikus jelenen. 

Variációk szépségre, hitre és életigenlésre – erről szólnak a tételek, amely életérzéseket ellenpontoz a próza, a tényszerűen felsorolt kegyetlenkedések, tragikus élet-halál mozzanatok. 

Az előadásnak köszönhetően, a nem-anyanyelvű hallgató akár belefeledkezve is gyönyörködhet – de a katarzis-érzékeny, aki veszi a fáradságot és részletezően követi a szövegeket, mélyebb (mondhatni, megrendítőbb) élményhez jut. És talán vigaszt is kap, a saját – egyéni és társadalmi – jelene problémáiból való kiszakadás által, ismételten megtapasztalva, hogy a partikularitás mindig valamely nagyobb egésznek a szegmense csupán.

 

Kiadó: Coviello Classics 

Katalógusszám: COV92012