Az improvizáció és az interpretáció művészete

Példaképe, Cziffra György szellemi hagyatékának ápolására alapított 2016-ban fesztivált, amely nemcsak életképesnek bizonyult, hanem mind szélesebb közönséget vonz. Cziffra születésének centenáriumi éve jelentős mérföldkő a rendezvénysorozat életében – e jubileum hívta életre Balázs János felvételét, amelynek műsorán Busoni, Liszt, Cziffra átiratai és parafrázisai mellett sajátjait is megörökítette.

Fittler Katalin

Érthető, ugyanakkor könnyen – és sokféleképp – félre is érthető az improvizáció. A nemzetközileg használatos terminus technicusnak zenetörténeti múltja és immár szakirodalma is van – nem kevés olvasnivaló, amely ezzel a tüneményes jelenséggel különböző szempontok szerint foglalkozik. Balázs János felvételének speciális hozadéka, hogy a gyönyörködtetésen túl arra inspirálja a hallgatót, hogy elméleti síkon is foglalkozzon a jelenséggel, olvasmányok felkutatásával. Panaszra még a kizárólag magyarul olvasóknak sem lehet okuk (Pernye András: Előadóművészet és zenei köznyelv című esszéjében külön fejezetet szentel az „improvizáció és interpretáció” gondolatkörnek, és korántsem csupán jazz-zongoristák érdeklődésére tarthat számot Gonda János háromkötetes kiadvány, A rögtönzés világa) – az angol szakirodalomhoz Dr. Benedek Mónika írásának (Parlando 2018-6) irodalomjegyzéke kínál gazdag választékot, de német szakirodalom is könnyen elérhető (a salzburgi Mozarteum egykori tanárának, Eva Roschernek a kiadványa 1999-ben jelent meg, Klavierimprovisation mit Intervallen, Akkorden, Skalen, Rhythmen: Protokolle heutiger Lernwege címmel). 

Balázs János felvételéhez remek alkalmat kínált a centenárium – de a hallgatnivaló messze túlmutat az „alkalmi” kiadványokon. A külső, aktualitást kínáló szempont egyszersmind azt tette lehetővé, hogy a gazdag repertoárral rendelkező művészről sajátos hangképet kapjunk. Mert tegyük hozzá: ez az adódó lehetőség elsősorban a zenekedvelők számára ajándék, s ha távlatokban gondolkodunk, későbbi generációk számára felbecsülhetetlen érték lesz. Az „emberélet útjának felén” járó művészről sokat elárul a válogatás, amely 12 műsorszámot tartalmaz, továbbá egy bonus tracket, J. Hill közismert Happy Birthday-jének Balázs János Cziffra Györgyöt köszöntő variációsorozatát, melyben stilárisan bevonja a köszöntők sorába Mozartot, Beethoven, Lisztet és Gershwint is.

 

 

A nyitószám Busoni átirata J. S. Bach D-dúr prelúdium és fúgájából (BWV 532), majd Liszt két átirata következik (Izolda szerelmi halála, valamint Schubert: Ajánlás). A folytatásban Liszt VI. magyar rapszódiájával kezdődik Balázs János átiratainak/parafrázisainak sora. Ezt követi három komolyzenei „örökzöldé” (Saint-Saëns: A hattyú, Rahmanyinov: Vocalise, és Lauretta áriája Puccini Gianni Schicchijéből). Az elsőnél a dallam regiszterváltása szembeötlő, miközben megőrzi az eredeti dallam nemes letisztultságát, a második a terjedelmével tűnik ki (mindössze 10 másodperccel rövidebb a rapszódia-átiratnál, a harmadik pedig letétjének „sűrűségével” szinte az eredeti ária karaktervariációjának hat). A borító hátlapján feltüntetett műsor pontosításra szorul, amennyiben a következő Liszt-átirat Mendelssohn Szentivánéji álom kísérőzenéjéből a Nászindulót vette alapul. Cziffra improvizációs és interpretációs művészetének (a Pernye-írás fejezetcímére visszautalva) állít emléket Brahms két magyar táncának (5. és 6.) művészi „továbbgondolásával”. Ponce Estrelitájának Balázs-átirata a műsor lekerekítését sejteti, hogy aztán Reminiscence Paraphrase címmel J. Strauss kaleidoszkóp foglalja el a finálé helyét.

Balázs János interpretációs térképe széles kiterjedésű, sajátossága, hogy háromdimenziósan afféle hegyláncnak tekinthető, ahol szinte összeérnek a hegycsúcsok. Mert amennyire sajátja ez a hallgatnivalóként spontán zenélés (hogy mennyi energiabefektetés árán, azt – miként a romantikus virtuózoknál – borítsa homály!), ugyanolyan perfekt módon otthonos többek között Dubrovay László zongoraműveinek teljességében (beleértve a zongoraversenyeket).

A CD csaknem ötnegyed órányi belefeledkezés gyönyörködnivalót kínál. Végighallgatásra csakúgy alkalmas (részben a változatos-választékos sorrendnek köszönhetően), mint egy-egy műsorszám kiválasztására, többszöri ismétlés által való beható megismerésére.

A felvétel kísérőszövege kizárólag angolul olvasható – s valóban, a külföldiek számára fontosabb, hogy minél többet megtudjanak az egyébként már nemzetközileg ismert zongoraművészről. A hálás hallgató pedig, ha nem felejti el, akár minden szeptember 19-én ismeretlenül is üzenheti neki a távolból: Happy Birthsday Maestro János Balázs!

 

Kiadó: Sheva  

Katalógusszám: 8033776712800