Egy megkésve megvalósult hangkép-álom

Mendelssohn – érthető módon – ambivalensen viszonyult a berlini Sing-Akademie-hez. Ahhoz az intézményhez, ahol énekesként, az igazgató Zelter diákjaként maga is énekelt; ahol megannyi vezénylési tapasztalatot szerzett; és amely nem őt választotta zeneigazgatóul egykori tanára utódjaként. Ami viszont a hangzást illeti, elképzeléseinek kipróbálását, kétségkívül életreszóló hatást jelentett számára.

Fittler Katalin

A Kammerchor Stuttgart Frieder Bernius-vezényelte felvételének címlapja Mendelssohn Te Deumát hirdeti műsorként, azonban azt követően két további fiatalkori tétel is hallható rajta, a Hora est és az Ave Maria. 

Zelternél végzett zeneszerzés-stúdiumai befejeztével komponálta a Sing-Akademie-nek a nyolcszólamú Te Deumot, amely különböző alkalmakkor többször előadásra került, 20. születésnapján például a szerző vezényletével (1829. február 3-án). Kilencedik tételéből két verzió maradt fenn, a felvételen a feltételezett alternatív verzió szerepel. Nővérének 23. születésnapjára (1828. november 14-e) készült a 16-szólamú (négy négytagú énekegyüttesre szánt) Hora est, amelynek az apparátusa azért érdekes, mert azt a hagyományt követi, hogy a Sing-Akademie vezetői – egy 16-szólamú olasz mise bemutatását követően – rendre maguk is jelentkeztek 16-szólamú mise-megzenésítéssel (Carl Friedrich Fasch, Carl Friedrich Zelter, Eduard Grell). Nyolcszólamú Ave Mariáját Olaszországba utazásakor komponálta (Bécsben kezdte 1830 szeptemberében, és október közepén fejezte be Velencében). Ez a tétel kapott helyet elsőként a liturgikus gyakorlatban: amikor 1833-ban Düsseldorf városi zeneigazgatójává nevezték ki, s mivel hozzátartozott a katolikus egyházzene is, szerzőként ezzel a művével jelentkezett. S bár a basszus-szólam alá írt számozott basszus orgonakíséretre utal, a bemutatón a hangszer meghibásodása miatt vonós és fafúvós együttes kíséretével csendült fel.

 

 

A kísérőszövegben Frieder Berniustl elsőkézből tudjuk meg, hogy nem először készít felvételt e Mendelssohn-kórusművekből. A szerző a Te Deumot és a Hora estet lemezre vette a Mendelssohn összes vokális művét tartalmazó, összkiadás igényű felvétel keretében a ’80-as években – ott az egykori Sing-Akademie mintegy 200 énekesének produkciójából kiindulva, 50-60 fős képzett énekesekből álló együttessel szólaltatta meg. A mostani felvételen 1968-ban alapított együttesével azt a hangzásideált szándékozott megvalósítani, amelyet régizenei tanulmányai és praxisa során a szerző elképzelhetett. S ha egykor Mendelssohn új utat keresett és talál magának, hasonlóképp telitalálat Bernius kísérlete is.

A Kammerchor Stuttgart – csakúgy miként a barokkig, a kórust énekes szólisták alkotják (egykor alkalmanként amatőrök „erősítették” s létszám növelésével). Az eredmény zavarbaejtően szokatlan – és megragadó! Áttetszőek az áttört szerkezetek, minden hallatszik, minden érthető – sehol semmi erőlködés! Ilyen apparátus mellett érthető, hogy a mendelsssohni dinamika szűk keretek között mozog – képlékenyen változik a finom, ugyanakkor mindig körvonalazott hangzáskép. Egyszerűen különleges, gyönyörű. 

És ilyenkor sajnálkozik a zenebarát, hogy a tekintélyes diszkográfiával rendelkező együttes (és kivételes-avatott dirigense) nem tartozik a „világjáró” együttesek közé. A sztárolt vendégművészek sokasága által néha takarásba kerül(het)nek különleges élményforrások. 

A feladat tehát: a hangversenyélményekkel párhuzamosan a hangfelvételek minél áttekintőbb követése, tehát, a lehetetlenre-vállalkozás!

 

Kiadó: hänssler CLASSIC

Katalógusszám: HC20034