Elismerésre méltó teljesítmény

Maratoni távú zenehallgatást kínál a 12 korongot tartalmazó album, éspedig nem is elsősorban a sportteljesítményeket kedvelőknek. Feltétlenül érdemes – ha nem is egyvégtében – elejétől-végéig végighallgatni a teljes anyagot, amelyben a keletkezés időrendjét követve a rövidebb-hosszabb tételek között helyet kaptak a töredékek is (hallatukon csak sajnálkozhatunk, amiért az ötletek nem egészültek ki komplett tétellé).

Fittler Katalin

Mendelssohn műjegyzékében terjedelmileg is tekintélyes a zongoradarabok felsorolása – de az információérték önmagában nem sokatmondó. Annál inkább a címek mögött meghúzódó muzsika! Érdemes a kísérőfüzetet kézközelben tartani, mert megannyi elgondolkodtató tényszerű adatot tartalmaz már a tartalomjegyzék is. Gyors fejszámolás: az első kompozíciót (Allegro) a tizenegy éves szerző műve. Sőt, a korong teljes anyaga, továbbá a következőnek egy része is. A miniatűrök sorába csakhamar három Szonáta ékelődik (mindegyik háromtételes ciklus). A karakterdarabok áttételesen egyszersmind a gyermek zeneirodalmi tájékozottságáról is tanúskodnak. Egy-egy hangnemválasztás „előképet” sejtet, máskor a faktúra vagy épp rövid dallamfordulat bizonyul árulkodónak. És időről-időre felbukkannak polifon „kísérletek”: megkezdett avagy végigkomponált fúgák (melyekhez néha csak később társult prelúdium, a prelúdium és fúga tételpárkénti megjelentetéséért – ilyenkor a tartalmi összetartozás erőteljesebb rendezési szempontnak bizonyult a mechanikus időrendnél). A szonáta-termés folytatásában helyet kap egytételes darab csakúgy, mint négytételes konstrukciók, amelyek egyértelműen Beethoven-hatások letéteményesei. De az elementáris élmény nyilvánvalóan J. S. Bach zenéje volt (habár C. Ph. E. Bach zenei világa sem volt ismeretlen a tizenéves számára). A zsánerdarabok sokasága címében és karakterében is változatos hallgatnivaló.

 

 

A sok ismeretlen szépség után egyszerre csak ismerősökre találunk, a Lieder ohne Worte sorozat darabjaira. Érdekes és tanulságos ebben a folyamat-jellegű környezetben szembesülni velük… És jönnek  további „ismerősök”, a varázslatos Szentivánéji álom néhány tételének zongoraletéteként. Hallunk variációsorozatokat is, és megtudjuk, melyik művek készültek személyes indítékból (ajándéknak, köszöntőnek).

A kétéves korától Németországban élő, horvát  Ana-Marija Markovina vállalkozása minden tekintetben elismerésre méltó. A művésznő szakmai életrajzának ismeretében kiderül, hogy ez a teljesítménye korántsem tekinthető egyszerinek. Mondhatni, zongoramű-összkiadásokból a felvételkészítés munkásságának egyik specialitása. Elismerésre méltó teljesítmény, kiváltképp mivel mellette koncerttevékenységre és tanári munkásságra is futja erejéből-energiájából.

Mint az összkiadás-jellegű anyagismeret általában, a szerző alkotói műhelyébe való betekintést eredményez, másként: „értőbb” kottaolvasást. Ezúttal külön többlet-tanulság a pálya időrendben való végigkísérése. Természetesen kamatozik ilyenkor az előadó zongorairodalom-ismerete, vagyis, amikor ujjaival ”ismer rá” elemzéssel aligha felfedezhető hatásokra. Az etűdökben tipikus faktúrák és sajátos effektusok egyaránt hangzó valósággá válnak. 

A kiadvány létrejöttében résztvevőknek érezhetően „szívügye” volt ez a felvétel. A darabok rögzítésére 2018 márciusa és 2021 áprilisa között került sor. A hosszú időtartamban vélhetőleg közrejátszott a covid is, mint akadályozó tényező – mindenesetre, a zenei igényesség ugyanolyan alapvető jellemzője az interpretációnak, miként a szépségeszmény az első hangtól az utolsó áthatja Mendelssohn kompozícióit. Talán csak a rácsodálkozás gesztusa jelenthetett kihívást a zongoristának, aki már-már természetes környezetként mozog ebben a zenei oázisban. Ahol az érzelmek-indulatok mindig a klasszikus keretek között maradva jutnak kifejezésre.

 

Kiadó: hänssler CLASSIC

Katalógusszám: PH18043