Időutazás a 19. századba - fuvolákkal

„Romantic & Virtuoso Music” – ezzel a címmel jelent meg Győri Noémi és Madaras Gergely felvétele a Rubiconnál. Szakmai életükben külön fejezetet jelent duójuk nemzetközi turné-sorozata, éppen ezért meglepő, hogy csupán most jelentkeztek ilyen minőségben debütáló albummal. Zongorista-partnerüknek, Alexander Ullmannak ez a harmadik felvétele ugyanott.

Fittler Katalin

„Works by Doppler and Kuhlau” – tájékoztat a címoldal, a hátlapon olvasható a részletes műsor. A Doppler-fivérek két közös kompozíciója (Fantázia magyar motívumokra Op. 35 és Rigoletto-fantázia Op. 38) mellett Doppler Ferenc darabjai hallhatóak (Andante és Rondo Op. 25, Chanson d’amour Op. 20, Magyar pastorale/pásztor fantázia Op. 26), valamint a kora-romantika mesterének, Kuhlaunak kései, a halála évében publikált háromtételes Triója két fuvolára és zongorára Op. 119). 

Mondhatnánk, ritkaságok, hiszen a zenebarátnak ritkán van alkalma akár élőben, akár hangfelvételen hallani ezeket a kompozíciókat. A gazdag merítés a Doppler-fivérek fuvolás kamarazenéjéből (az Op. 20 és az Op. 26 szólófuvolára készült, zongorakísérettel) a fuvolások számára kínálat a repertoárbővítéshez, felsőfokon tanulóknak nemes erőpróba, ha úgy tetszik, kihívás. A (potenciális) nagyközönségnek pedig mintegy nyolcvan percnyi kikapcsolódás, élvezetes hallgatnivalóval. Az pedig már csak vágyálom, hogy az inspiráló példán felbuzdulva visszakerüljenek a darabok a koncertrepertoárba, és e kétségkívül etalon-értékű felvétel mellé felsorakozzanak továbbiak.

 

 

Győri Noémi és Madaras Gergely neve idehaza ismerősen cseng – utóbbié kettős minőségben, hiszen a rangos magyar karmesterek között helye van. Annál inkább örvendetes, hogy a nemzetközi dirigensi pálya mellett sem lett hűtlen hangszeréhez. A felvétel létrejöttében óhatatlanul is szerepet játszott a pandémia, a világutazó életmód kényszerű megváltozása jótékonyan hatott az igényes kamaramuzsikálás „újrafelfedezéséhez”. A magyar fuvolista-(házas)pár partnere az angol Alexander Ullman, akinek szakmai élete több szállal kötődik a magyar zenéhez. Húszévesen, 2011-ben megnyerte a budapesti Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraversenyt (egyébként ugyanebben az évben debütált versenygyőztesként Győri Noémi a Carnegie Hallban), kamaramuzsikus-partnerei között számon tartja Kelemen Barnabást – és nem utolsó sorban, második szólólemezének műsorán Liszt művei szerepelnek. 

A 2021-ben Londonban rögzített felvétel ismeretében bizton állítható: értő tolmácsolója a jellegzetesen magyar hangvételű daraboknak is. Nincsenek „nyelvi nehézségei”, amikor olyan agogika szükséges, amiről szokás úgy vélni: leginkább csak magyarok „érzik” igazán…

Kamatoztatja érzékeny-árnyalt billentéskultúráját, atmoszférateremtő környezetet biztosítva a fuvolá/k/nak. Gyönyörködtetőek a remek szólók is, ám az igazi élményforrást a két fuvola homogeneitása jelenti: az azonos „iskolázottság” (jóllehet, a magyar végzettséghez különböző külföldi posztgraduális képzések járultak), a tökéletesen egyező hangulati-formai elképzelések. És talán említeni sem kell: a perfekt hangszertudás. 

A műsor javarésze „technikás” játszanivaló, egészére pedig a zenei igényesség jellemző. Imponáló, hogy a gyors-virtuóz részeknél is mindig a „muzsika” dominál, a technika csupán a megszólaltatás alapfeltétele, s mint ilyen, szinte észrevétlen marad. A virtuozitást érdemben az a problémátlanság jelenti, amellyel a műsor egészét uralják. Éppen ezért nem „teljesítményorientált”-nak érezzük előadásukat, hanem dominál a „sikerorientáltság”, a tetszetős megoldások feletti öröm. A játéköröm hatja át a felvétel egészét, ami együtt-gyönyörködésre inspirálja a hallgatót.

A kísérőszöveg Győri Noémi munkája. Külföldi kiadványról (s ezáltal feltételezett nemzetközi hallgatóságról) lévén szó, körültekintő tájékoztatást ad a korról, a szerzőkről is – hogy ne ritkaság-, hanem tényleges értéke alapján foglalja el helyét a lemezpiacon.

 

Kiadó: RUBICON 

Katalógusszám: RCD 1078