Kizárólag hallgatnivaló

A CD-borító voltaképp méltatlan az 51 percnyi hallgatnivalóhoz, csakúgy, mint a booklet. A profizmus Binder Károly és két muzsikus-társa, Benkó Ákos (dob) és Fonay Tibor (bőgő) zenei teljesítményének sajátja.

Fittler Katalin

A borító gerincén olvasható a legkorrektebb megfogalmazás (Béla Bartók: For Children Binder Trio – habár egy gondolatjel itt sem lett volna felesleges…). A címlapon viszont kiemelten nagyméretű betűkkel olvasható, hogy Béla Bartók: For Children. Alatta hat szó, egyetlen vesszővel tagolva (Binder trio piano, drums and bass). Talányos, vajon milyen „típusú” célközönségre gondolhattak ezzel. „Húzónév” Bartóké? – aki gyanútlanul, kizárólag Bartók „kedvéért” vásárolja meg, meglepődhet. Aki pedig Binder Károly zenéjének rajongója, annak pedig másodlagos (szinte csak tájékoztató jellegű), hogy ezúttal Bartók zongoradarab-sorozata jelentette az inspiráció forrását.

Inspiráció? A késztetés forrását zongoratanuló korából eredezteti a kísérőszövegben a művész. Ezt követően a három előadó rövid (stilárisan igénytelen) életrajza olvasható a bookletben. Sapienti sat, a többiek pedig más forrásból tudhatják csak meg, hogy e két partnerét 2012-ben hívta meg Binder Károly, Borbély Mihállyal alakított duó-formációjuk bővítésére. Így tehát eme újabb (hiszen korábban volt már egy, a mindmáig emlékezetes!) Binder Quartet három muzsikusát halljuk.

 

 

Binder Károly ismertetőjéből is kitűnik, de a bartóki zongoradarabok ismerője számára első hallásra nyilvánvaló, hogy a négykötetes kiadványból kiválasztott 15 darab többféle szerepet tölt be az új számokban; tehát mindegyikben helyet kapott – legalábbis részlegesen – Bartók által feldolgozott (kísérettel ellátott) dal. A környezetben meghatározó jelentőségű az improvizáció, és időről időre más-más harmóniavilág csendül fel a kíséretben. Vagyis, Bartók (mondjuk fellengzősen:) zenei világa csak egy szegmens ebben a sajátságos világzenében, mondjuk úgy: Binder Károly sok forrásból táplálkozó kompozícióiban. 

Bartók: Gyermekeknek. Az eredeti zongoradarabok felvétele számos zongoraművésszel áll rendelkezésre, bármelyikük követendő mintát jelenthet a zongorázni tanulók számára, a rutinosabb zenehallgatók számára pedig az interpretációk összehasonlító analízisére ad lehetőséget (a különbségek gyakran csupán nüansznyiak, épp ezért hallás-kiművelő jelentőséggel bírnak). Örömforrások is, amennyiben a gyerek korán megtapasztalja, hogy az ő rövid játszanivalói is részei egy nagyobb egésznek; értékes, hiszen felvételre méltatott darabjai. 

Binder Károly és muzsikustársai zenélését hallgatva a követendő példa jelleg sokkal áttételesebb: Binder más felvételeihez hasonlóan elsősorban a kreatív véna felszabadítását célozza meg. A kottából történő, kottahűségre törekvő hangszerjáték mellett a szinte lekottázhatatlannal az alkotó- és előadó-művészet más lehetőségeire világít rá. Más kérdés, hogy a kettő nem zárja ki egymást, sőt, egymás területén is haszonnal kamatoztatható mindennemű megszerzett készség és tudás. És nem kevés a kamaramuzsika iránti érdeklődés felkeltésében játszott szerepe sem!

Hallgatom a felvételt. Anélkül, hogy szükségesnek tartanám lépésről-lépésre felismerni a karakterek, harmóniák, ritmusok eredetét – leköt a hangzás komplexitása, amelyből rendre felbukkannak a Bartóktól ismert dallamok. Ilyesfajta zenefelismerés – képesség-szinten – azok számára is örömforrás, akik nem tudják magukban mondani a dalok szövegét, csak maguk elé dúdolják a dallamokat. És remélhetőleg a viszonthallás élményével gazdagodnak, ha a Gyermekeknek sorozatbeli, bartóki verziójukkal találkoznak.

 

Kiadó: BMM

Katalógusszám: 201802111575775