Pillanat-hang-képek a spanyol barokk aranykorából

Antonio Literes (1673-1747) négy kései egyházi kantátáját kínálja Carlos Mena és a Daniel Pinteño vezetésével működő Concerto 1700. Az együttes bemutatkozó felvételén José de Torres művei szerepeltek, ezúttal annak a kortársának életművéből ad ízelítőt, akivel közösen kapták a feladatot 1709-ben, hogy komponáljanak a Real Capilla számára.

Fittler Katalin

A kamaraegyüttes-kíséretes kantátákat érdemes „felkészülten” hallgatni, lényeges tudnivalókat kínál a négynyelvű (spanyol, angol, francia, német) nyelvű kísérőfüzet. Megtudjuk: Literes már a saját korában tiszteletnek és elismerésnek örvendő mester volt, akinek művei az országhatárokon túl is játszottak voltak. A zenei élet különböző területein előadóként is működő komponista életműve érzékenyen reagál a megismert külföldi stílusokra, az olasz és francia jellegzetességeket igyekezett integrálni művészetébe. 

 

 

Pusztán hallgatva is gyönyörködtető a remek akusztikai környezetben rögzített ciklusokat, ám közelebb jutunk az „értés”-hez, ha mindezt a szöveg ismeretében tesszük. Mind a négy kantáta a Krisztus halála és feltámadása között eltelt 40 óra idején aktuális, az Oltáriszentség tiszteletének adózóan. Az allegorikus szöveggel szerves kapcsolatban áll a zene, gyakran szinte illusztrál egy-egy mozzanatot, gesztust. A „környezet” ismerete tehát lényeges összetevő ahhoz, hogy el tudjuk képzelni a művek egykori hatását. Ugyanakkor a mai hallgató jelentős többlettel rendelkezik: stiláris tájékozottsága a barokk nemzeti stílusaiban (habár aligha vetekedhet azzal a differenciáltsággal, amellyel a korabeli művelt réteg tudta értékelni az „import-értékeket”), valamint a spanyol zeneirodalom későbbi, nemzetközileg elismert remekeinek ismerete érzékennyé teszi Literes zenéjének specifikumaira.

A kontratenor Carlos Mena, bázeli régizenei neveltetése tapasztalataival, anyanyelvi meggyőzőerővel tolmácsolja a spanyol barokk darabokat. Ő egyébként azok közé az előadók közé tartozik, akiknek a diszkográfiája többszörösen meghaladja a szakmai életrajz terjedelmét. Felvételei alapján kétségkívül megbízhatunk abban, hogy „helyiértékének megfelelően” kezeli szólamát, melyben érezhetően nagy jelentőséget tulajdonít a szöveg érthetőségének. Hangszeres partnereivel összhangban úgy tolmácsolják a műveket, hogy – zenei és esztétikai értékük révén – azok napjainkban is aktuális hallgatnivalónak bizonyuljanak. Tehát, nem ritkaságot kínálnak ínyencségként, nem is a(z újra)felfedezők szerepében tetszelegve játszanak, hanem elkötelezetten az általuk értékesnek ítélt kompozíciók iránt. 

Hazai közönségüknek aligha kell őket bemutatni – a nemzetközi terjesztésre szánt felvétel esetében nem lenne felesleges az előadókról informálni az érdeklődőket. Tiszteletreméltó, hogy a rendelkezésre álló booklet-terjedelmet kizárólag szerzőnek és műveinek szentelte a kiadó – napjainkban az előadókról összehasonlíthatatlanul könnyebben juthatunk információkhoz, mint spanyol zenetörténeti adalékokhoz.

 

Kiadó: 1700 Classics

Katalógusszám: 170003