Új hangversenysorozatot indít a Nemzeti Énekkar

A Nemzeti Filharmonikusok idei évadának új bérlete a Pászti bérlet, mely sorozat keretében a Nemzeti Énekkar csodálatos hangversenyeit hallgathatjuk majd meg.

Az összesen öt koncertet átfogó sorozat helyszíne minden esetben az Olasz Kultúrintézet lesz. Az első hangversenyen, október 18-án (csütörtökön) 19:30 órakor az Olasz Kultúrintézetben, egy klasszikus, Joseph Haydn Nelson-miséje és a Kossuth-díjas Orbán György egy műve csendül majd fel. Utóbbi darab Szent Pál Szeretethimnuszának ismert részletét interpretálja. A Nemzeti Énekkar 80 fős vegyeskara mellett egy 55 fős gyermekkar, a világhírű Angelica Leánykar is közreműködik.

Nemzeti Énekkar (fotó: Csatlós Norbert)

„A Nemzeti Énekkar történetének igen fontos állomása a Pászti-sorozat elindulása.” – kezdi a Pászti bérlet bemutatását Somos Csaba, a Nemzeti Énekkar karigazgatója. „Alapító karnagyunk emléke előtt tisztelgünk, és új hangversenysorozatunk első műsorának is legfontosabb törekvése a szeretet közvetítése a zenén keresztül. Együttesünk kiemelt missziójának tartja a klasszikus remekművek és a modern, új alkotások megszólaltatását. Így esett választásunk Haydn Nelson-miséjére (Missa in Angustiis – Mise szorongattatások idején) és Orbán György Ricercare című oratóriumára.”

Angelica Leánykar

Joseph Haydn 1796 és 1802 között szinte minden évben komponált egy ünnepi nagymisét Esterházy II. Miklós herceg felesége, Maria Josepha névnapjára. Az 1798-ban, A teremtés bemutatásának évében elkészült misét a zeneszerző így nevezte meg sajátkezű műjegyzékében: Missa in Angustiis, azaz mise szorongattatás, félelem idején. A furcsa cím az egész Európát fenyegető napóleoni háborúkra utal. Haydn miséjében a napóleoni háborúk folyamatos veszélyei miatt Európát féltve a legszemélyesebb együttérzését, aggodalmait, reményeit fogalmazza meg. Amikor e háborúk angol hadvezére, Nelson admirális 1800-ban Lady Hamiltonnal együtt Bécsben meglátogatta Haydnt, a mester újra előadatta a hadvezér 1798-as abukiri győzelme idején keletkezett miséjét. Ettől kezdve nevezik a művet Nelson-misének.

Orbán György Ricercare műve egy híres bibliai szöveget, Szent Pál korinthusiakhoz írott első levelének Szeretethimnuszként is ismert részletét interpretálja személyes hangon. Ahogyan Orbán György fogalmaz, a darab próbálkozás, olvasat, amelynek központjában „fúgaféleség” található, a Kossuth-díjas szerző ezért is választotta címnek és egyben műfajmegjelölésnek

a korai barokk fúgákra utaló, de keresgélést is jelentő olasz ricercare szót. Az alkotás négy szakaszra bomlik, amelyek között összefüggést teremtenek a közös témák és motívumok, valamint az egységes tempó.

A nagyszerű szólisták, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar mellett a Gráf Zsuzsanna vezette világhírű Angelica leánykar is aktív szerepet vállal a hangversenyen. A hangversenyt Somos Csaba Liszt-díjas művész, a Nemzeti Énekkar karigazgatója vezényli. 

Somos Csaba, a Nemzeti Énekkar karigazgatója hite szerint a Nemzeti Énekkar vezérfonalát a koncerten és az előttünk álló jövőben is a Szeretethimnusz gondolata adja: „Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három: ezek között pedig legnagyobb a szeretet” (Károli Gáspár fordítása). Ennek szellemében indul tehát útjára a Nemzeti Énekkar új hangversenysorozata, a Pászti sorozat.