Hangzó összkiadás Schumann zongoraműveiből

Befejezéshez közeledik az úttörő vállalkozás, a hänssler CLASSIC Schumann-sorozata, melynek keretében 17 korongon (közülük kettő kétkorongos album) szerepel Schumann valamennyi zongoraműve, beleértve a töredékesen fennmaradtakat is. 

Fittler Katalin    

E korszakos jelentőségű feladatot Florian Uhligra bízták, aki korábbi felvételeivel több elismeréssel öregbítette a cég hírnevét. Schumann (kétkezes) zongoraművei tematikusan csoportosításban tálalva jelentenek élvezetes hallgatnivalót a zongoramuzsika kedvelői számára. A sorozat 14. (két korongot tartalmazó) albuma a Variationen címet kapta, jóllehet, a rendezési szempontokból adódóan nem valamennyi ilyen műfajú kompozíciója kapott itt helyet (elég az Op. 1. Abegg-variációkat említeni). A bő kétórányi hallgatnivaló javarésze szinte újdonságként hat még azok számára is, akik a repertoárdarabok alapján jártasnak vélik magukat a zongorakomponista Schumann alkotói műhelyében. 

Izgalmas szellemi kalandtúrára vállalkozik, aki nem elégszik meg a puszta zenehallgatással, hanem figyelmesen elolvassa Joachim Draheim tudományos igényű, ugyanakkor közérthető műismertetőit, amelyek az életrajzi adatokkal és a levélrészletekkel egyszersmind a komponistáról meglévő ismereteinket is gazdagítják. Draheim két irányból közelít a Schumann-jelenség felé, a társadalmi-baráti-családi környezet felől, valamint a kéziratok felől. Az ő közreadói és rekonstruáló munkájának is köszönhető, hogy nagy biztonsággal tájékozódhatunk a több verzióban fennmarat illetve befejezetlen kompozíciók útvesztőjében. 

 

 

Bensőséges kapcsolatot teremt a szerzővel a Beethoven-témára komponált variációk sokasága; mintha Schumann személyes kommentárjait hallhatnánk! Ezek három ciklusként hallhatók, az első korongon 11 Etűd sorozata szerepel, a másodikon az Exercises 3., teljes verziója, valamint egy olyan válogatás, amely négy további variációt tartalmaz. Draheimtől származik a Chopin-noktürnre komponált variációk kiegészítése és közreadása is. Ő egészítette ki a töredékes vázlatokat is, amelyek Paganini „La Campanella”-ján alapulnak. A  Schubert-témára komponált variációsorozatot a kézirat alapján Andreas Boyde rekonstruálta és egészítette ki. Az idegen (tisztelt) szerzők témáit alapul vevő variációsorozatok nem öltöttek végleges formát Schumann műhelyében – a tekintélytisztelet, és valamiféle elfogódottság miatt talán? Mindenesetre a saját témáknál és az opusz-számmal ellátott műveknél más a helyzet (még akkor is, ha a szerző életében nem kerültek kinyomtatásra). 

A variációs műfaj (és technika) meghatározó jellegét ékesen bizonyítja, hogy a variációk sora az opusz-számmal ellátott első műtől az 1854-es Esz-dúr variációkig ível.

Florian Uhlig Schumann összes zongoraművének ismeretében „helyiértéküknek megfelelően” kezeli a darabokat, oly módon, hogy értően reflektál mindazokra a zenei gesztusokra, amelyek vissza-visszatérnek a különböző (befejezett és töredékes) munkákban, s ezáltal lehetővé teszi, hogy a hallgató is „ráismerjen” olyan mozzanatokra, amelyek alapján akkor is biztonsággal tudná beazonosítani a szerzőt, ha először hallja valamely művét.   

 

Kiadó: hänssler

Katalógusszám: HC17040