GRAMOFON KÖNYVEK – TOP 5

Kroó György: Zenei panoráma – Írások az Élet és Irodalomban

 • Szerkesztette: Várkonyi Tamás
 • Tervezett kiadás: 2024 (első kiadás: 2011)
 • Ára: 5000 forint
 • Megrendelés: zene@gramofon.hu

239 cikket tartalmaz a kötet: a 20. század egyik legnagyobb zenekritikusának, zenetörténészének Kroó Györgynek (1926–1997) 33 év alatt megjelent írásait az Élet és Irodalom című hetilapban. Az összegyűjtött írások többségének fókuszában a kortárs zene áll, de az aktív zeneszerzői műhelyek, európai és magyarországi trendek, zenei kompozíciók örök kérdéseiről is olvashatunk. A kötet – ahogyan ez a nagy formátumú, kivételes írói és ítélőképességű krónikás írta egy recenziójában – „egyszerre történelem és életrajz, művészetszociológia és világpolitika, arckép, kordokumentum és nagyszerű olvasmány.”

Megrendelés

Fischer Annie monográfia

 • Szerkesztette: Fittler Katalin és dr. Székely György
 • Tervezett kiadás: 2024 (első kiadás: 2002)
 • Ára: 5000 forint
 • Megrendelés: zene@gramofon.hu

Fischer Annie kerülte a nyilvánosságot, életét hét évtizeden át mégis a legnagyobb közfigyelem követte. A hallatlanul gazdag és töretlen ívű pálya főhőse, rendkívüli tehetsége és személyisége miatt a 20. századi hangszeres előadóművészet egyik legnagyobb alakja lett. Kötetünkben összegyűjtve először jelennek meg Tóth Aladár írásai Fischer Annie-ról, amelyek házaságkötésük után már nem folytatódtak. A könyv számára bocsátotta rendelkezésre írásait Schiff András és Vásáry Tamás. Lampert Vera tanulmánya, Fejér Gábor fotósorozata, további visszaemlékezések, kritikák, részletes életrajz és teljességre törekvő diszkográfia próbálnak utat nyitni Fischer Annie zongorajátékának titkához.

Megrendelés

Ujházy László: A hangfelvétel dicsérete

 • Tervezett kiadás: 2024 (első KIdás: 2014)
 • Ára: 4000 forint
 • Megrendelés: zene@gramofon.hu

Ujházy László (1937–2019) okleveles villamosmérnök, négy évtizeden át a Magyar Rádió hangmérnöke, majd műszaki igazgató-helyettese volt. Később a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola hangkultúra tanszakvezetője, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára lett. Emellett a Camerata Hungarica régizenei együttes alapító tagja, a Gramofon című lap főmunkatársa, a Bartók Rádió hanglemezkritikusa volt. A kötet létrejöttéről a szerző a következőket mondta: „Tanári munkám során – a középiskolától a felsőoktatásig – törekedtem arra, hogy bemutassam a hangfelvétel művészetét. Megtisztelő és felelősségteljes feladat számomra, hogy a Gramofon című folyóirat rendszeresen közli e témában írott tanulmányaimat. E kötet az ott megjelent írásaim részben aktualizált, részben tömörített gyűjteményét tartalmazza szerkesztett formában, hiszen a korábban, egy évtized alatt leírtak egyetlen kötetben olvasva más összefüggést nyernek.”

Megrendelés

Deseő Csaba: Kettősfogás

 • Tervezett kiadás: 2024 (első kiadás: 2017)
 • Ára: 4000 forint
 • Megrendelés: zene@gramofon.hu

Különleges könyvet tart kezében az Olvasó. Írója Magyarország első jazzhegedűse, világot járt, sikeres művész, akinek elegáns humorral színezett egyedi játékstílusa megelőzte a kor divatját a jazz műfajában. Pályája két szálon fut, a jazz mellett évtizedeken át brácsaművészként élte a klasszikus zenészek életét az Állami Hangversenyzenekarban. Hogy a két zenei világot, stílust és a mindezekkel járó, külön-külön is teljesen eltérő életutakat hogyan lehet mégis egyszerre átélni – bizonyítja ez a könyv, mely mindannyiunk számára lebilincselő élményt ígér. Nem csak a temérdek izgalmas történet, melyekben utazásai során külföldi világsztárokkal, vagy épp az itthoni muzsikus ikonokkal való találkozásokat említi, de végigélhetjük – az 1950-es évek tiltását követően – a jazz itthoni újjászületését és virágzását is. Deseő Csaba életútja hosszú évtizedeket ölel át. E könyv a múlt század Magyarországának legnehezebb történelmi korszakain is végigvezet. Sok hányattatás, kitelepítés, a múlt rendszer korlátaitól kezdődően egészen napjainkig olvashatók történetek, anekdoták az életigenlő jazzmuzsikus tollából, aki mindeközben csak a zenében élt. A zenében, amely azóta is, egész életén át végigkíséri és amellyel mind a mai napig oly sok örömet és boldogságot ajándékoz nekünk! Életreszóló barátságunk már első személyes találkozásunk pillanatában megköttetett. Ennek örömével írom e sorokat és ajánlom önfeledt olvasásra Deseő Csaba páratlan élményeit minden kedves olvasónak, a legnagyobb szeretettel. (Illényi Katica)

Megrendelés

Gramofon 25 – Zenetudományi és zenekritikai antológia

 • Tervezett kiadás: 2024 (első kiadás: 2021)
 • Ára: 4000 forint
 • Megrendelés: zene@gramofon.hu

A Gramofon 25 – Zenetudományi és zenekritikai antológia című, 350 oldalas kiadvány a Gramofon folyóirat 1996 és 2021 között megjelent, különösen érdekes írásaiból válogat. A klasszikus zene, a jazz és a népzene kedvelői egyaránt csemegéket találhatnak a kötetben. A lap alapításának 25. évfordulójára megjelent antológia újra közli a legendás hanglemez-történész, Oldal Gábor: Kis magyar gramofonológia című sorozatát, amely eredetileg 1997/98-ban látott napvilágot. Önálló fejezetben emlékeznek megbecsült szerzőikre, Ujházy Lászlóra és Uhrman Györgyre. A kötet ezt követően változatos tematikájú esszéket és tanulmányokat közöl, végül pedig – ízelítőként a több ezer megjelent recenzióból – hanglemezkritikákat kínál a zenebarátoknak.

Megrendelés

GRAMOFON KÖNYVEK – TOVÁBBI KIADVÁNYAINK

Gádor Ágnes: A Zeneakadémia könyvtárának története dokumentumokban

 • Tervezett kiadás: 2024 (első kiadás: 2027)
 • Ára: 4000 forint
 • Megrendelés: zene@gramofon.hu

A Zeneakadémia könyvtára Magyarország második legrégibb és Közép-Európa legnagyobb zenei gyűjteménye. Megalapítója Liszt Ferenc, a Zeneakadémia első elnöke volt, aki tudta, hogy oktatási intézmény könyvtár – és ebben a speciális esetben: kottatár – nélkül nem működhet. A könyv a gyűjteménnyel kapcsolatos, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem irattárában fellelhető dokumentumokat tartalmazza az intézmény megalapításától 2005-ig, a közreadó, Gádor Ágnes könyvtárigazgatói kinevezéséig. Elsősorban intézmény- és könyvtártörténet rajzolódik ki belőlük, de ugyanilyen éles képet kapunk egyes korok felsőoktatás-történetéről, a hazai felsőfokú zeneoktatás és a magyar kultúrpolitika változásairól a könyv által felölelt 130 év során. A kezdetek két üveges szekrényétől a legkorszerűbb informatikai eszközökkel felszerelt könyv-, zenemű- és hangtárig hosszú és göröngyös út vezetett. Az adott korra jellemző, hogy mikor kik vagy milyen társadalmi-politikai szervezetek milyen műveket ajándékoztak a könyvtárnak, vagy éppen milyeneknek az eltávolítására kötelezték a könyvtárosokat. Már amikor volt könyvtáros. Kezdetben valamelyik tanár szánt heti 2-3 órát erre a munkára. Csak az 1920-as években lett önálló, szaktudást kívánó felelősségteljes munkakör a könyvtárosság a Zeneakadémián. Gyakran súlyos anyagi, de nemritkán politikai okok gátolták a szakmai munkát. A dokumentumok minderről részletesen beszámolnak. Valamennyit lábjegyzetekkel láttam el, amelyek vonatkoznak az iratokban szereplőkre, az iratok (minisztériumi és egyéb hivatali leiratok, levelek, intézkedések) aláíróira, könyv- és zeneművek esetében pedig megadva a könyvtári jelzetet, amennyiben a mű ma is megtalálható a gyűjteményben. (Gádor Ágnes)

Megrendelés

Réfi Zsuzsanna: Da Capo – Negyedszázad, félszáz beszélgetés

 • Tervezett kiadás: 2024 (Első kiadás: 2019)
 • Ára: 3000 forint
 • Megrendelés: zene@gramofon.hu

Réfi Zsuzsanna pályakezdése, az 1990-es évek óta az egyik legkiválóbb hazai kulturális (elsősorban zenei) szakíró. Napilapokban megjelent „pillanatfelvételei” éppen olyan olvasmányosak és szemléletesek, mint a folyóiratok számára készített mélyinterjúi. Empatikus kérdező, aki őszinte érdeklődéssel és szeretettel fordul beszélgetőpartneréhez. Ennek köszönhető, hogy korszakos jelentőségű, de sokszor zárkózott személyiségű művészek is megnyílnak előtte; olyan történeteket, műhelytitkokat mesélnek el, amelyek korábban nem voltak publikusak. A Da capo című kötet majd’ három évtized zenei életének lebilincselően érdekes, tanulságos lenyomata. Az interjúk nem csak emlékeket idéznek – megelevenednek általuk Európa nagy koncert- és operaszínpadai.

Megrendelés

Retkes Attila: Bukletbuk – Hanglemezfelvételek zenetörténeti kontextusban

 • Tervezett kiadás: 2024 (Első kiadás: 2020)
 • Ára: 3000 forint
 • Megrendelés: zene@gramofon.hu

Bukletbuk. Ez a játékos kifejezés hanglemez-kísérőfüzetekből (booklet) összeállított kötetre utal, amely összesen 36 zenei ismeretterjesztő írást foglal magában. Olyan ragyogó előadóművészeink élete, pályája elevenedik meg a kötet lapjain, mint Bartók Béla, Cziffra György, Ferencsik János, Fischer Annie, Kocsis Zoltán, Perényi Miklós, a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Tátrai Vonósnégyes. Az írások közérthető nyelvezete a klasszikus zenét szerető szélesebb közönség számára is közel hozza az európai zenetörténet remekműveit és ritkaságait, a stúdiófelvételek varázslatos, sokszor rejtélyes atmoszféráját.

Megrendelés

Szabó Ferenc János: Karel Burian és Magyarország

 • Tervezett kiadás: 2024 (Első kiadás: 2020)
 • Ára: 3000 forint
 • Megrendelés: zene@gramofon.hu

Karel Burian a zenetörténet egyik legjelentősebb Wagner-tenorja volt, mindmáig a legismertebb cseh operaénekes. Az életrajzírók Wagner-szerepei – főleg Trisztán-alakítása – és évekig tartó New York-i tevékenysége mellett mindenekelőtt Richard Strauss Salome című operájának drezdai ősbemutatójáról (1905) tesznek említést, melyen Heródes szerepét alakította nagy sikerrel. Elismertsége és népszerűsége hangfajában Enrico Carusóéhoz volt mérhető. Maga Caruso mondta Burianról legnagyobb sikerei idején, hogy míg ő maga a zeneirodalom tenorszerepeinek csak egy részét birtokolja, Burian minden tenorszerepet el tud énekelni. Gustav Mahler, Arturo Toscanini és Karl Böhm csodálattal tekintett rá, lábai előtt hevert Drezda, London, New York és Budapest operai közönsége. Kötetünk a művész születésének 150. évfordulója alkalmából jelent meg.

Megrendelés

Turi Gábor: Amerikai jazznapló

 • Tervezett kiadás: 2024 (Első kiadás: 2019)
 • Ára: 3000 forint
 • Megrendelés: zene@gramofon.hu

A Magyar Jazz Szövetség életműdíjával kitüntetett szerző különböző időszakokban csaknem öt évet töltött az Egyesült Államokban. Képekkel gazdagon illusztrált könyve úttörő kalauz a kortárs amerikai jazz világában. A jazz városait bemutató útirajzokon, a neves személyekkel készített interjúkon és a jazz helyzetét elemző írásokon kívül helyet kaptak benne kiemelkedő előadók portréi csakúgy, mint az elmúlt negyedszázad kínálatából merítő koncert- és lemezkritikák. Külön fejezet tekinti át a magyar jazzmuzsikusok amerikai jelenlétét. „Olyan könyv, amit nem lehet letenni. A jazz igaz szellemében íródott” – fogalmaz ajánlójában Gárdonyi László zongoraművész, zeneszerző, a bostoni Berklee College of Music professzora.

Megrendelés

RÉGEBBI GRAMOFON-KÖNYVEK

 • Retkes Attila: Kontrasztok – 111 beszélgetés muzsikusokkal (2000)
 • Tátrai Vilmos: Hegedűszó alkonyatban – önéletrajz (2001)
 • Kerekes András (szerk.): Jurij Szimonov 60 (2001)
 • Retkes Attila: Zenélő ezredkezdet (2004)
 • Szőke Cecília: Philharmonia Hungarica (2006)
 • Albert Mária: Bartók Vonósnégyes (2008)
 • Retkes Attila: Liszt Ferenc Kamarazenekar (2008)
 • Göncz Zoltán: Bach testamentuma (2009)
 • Gerő Katalin – Várkonyi Tamás (szerk.): Strém Kálmán – a hangversenyrendezés művésze (2009)
 • Retkes Attila: Géniuszok és mesteremberek (2011)
 • Szirányi Gábor: Zongorabillentyűk – Thomán István, Szalay Stefánia és Böszörményi-Nagy Béla emlékezete (2013)
 • Hollós Máté: A szívrepesőstől a transzcendesig – Zenei írások (2014)
 • Szirányi Gábor – Szirányi János: Zongorabillentyűk 2. – Keéri-Szántó Imre és Wehner Tibor emlékezete (2015)
 • Lindner András: Művészportrék, vallomások (2015)
 • Simon Géza Gábor: „Szösszenetek” a jazz- és hanglemeztörténetből (2016)
 • Márton Attila: Hivatásos jazzrajongó (2016)
 • Matisz László: A hangok vonzása és taszítása (2016)
 • Friedrich Ádám: Réz-Metszetek (2017)
 • Friedrich Ádám: Kényszerleszállás (2017)
 • Máté J. György: Jazz – A szenvedély nyelve (2018)
 • Szirányi Gábor: Zongorabillentyűk 3. – Temesvár „kis Mozartja” avagy az elveszett zongoraművész
 • Kovács Ilona: Dohnányi Ernő új perspektívában (2019)
 • Máté J. György: Készíts salátát – Jazz, történet, kritika (2020)
 • Márton Attila: Hegyvidéki muzsika (2020)