ha Gramofon - klasszikus és jazz zene

Kalandvágyó hősök

2018 januárjában élő felvételként rögzítették az Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia előadásában, Antonio Pappano vezényletével Richard Strauss Ein Heldenleben című kompozícióját, majd ehhez társítva a 2020 októberében Bertrand Chamayou szólójával rögzített Burleske-et, összeállt egy CD-nyi műsor. Minden bizonnyal vállalkozókedvet igénylő kirándulások ezek valamennyi előadó számára. A rutinos túrázók jól vették az akadályokat, még akkor is, ha úti élményeikről csak részlegesen adnak számot hallgatóságuknak.

Fittler Katalin

A kétségkívül nagyobb érdeklődésre számot tartó Hősi életet nagy betűkkel hirdeti a borító címlapja, utána a Burleske szinte rögzített ráadásszámként szerénykedik, pedig a felkészültséget illetően korántsem elhanyagolható feladat!

Az önéletrajzi ihletésűként számon tartott Hősi élet a 35. évében járó komponista műve, aki a berlini porosz udvari opera karmestereként, dirigensként vitte sikerre a frankfurti bemutatón. Ekkor már szimfonikus költemények elismert szerzője, sőt, szimfonikus költeményeinek meglehetős ismertségére számítva, némi utalásokat is rejtett monumentális Esz-dúr művébe. A hangnemválasztással Beethoven Eroicájára utalt, s ezt a kapcsolatot szellemes mondással tudatosította is hallgatóságában. Nyilvánvalóan mégsem elsősorban ezért szeretjük!

 

 

Richard Strauss zenéjének hatása alól mindmáig nehezen vonhatja ki magát a hallgató. Igaz, ehhez elengedhetetlenül szükségesek olyan zenei élmények, amelyek maximálisan értő partitúraolvasásról tanúskodnak. Akkor kezd működni az örvény, amely beszippantja a hallgatót, aki elbűvölten adja át magát az érzéki szépségű hangzásoknak, miközben intellektusát is foglalkoztatja a zene. Ösztönösen is érezni a megformáltságot, a mindenkori zenei mondandónak adekvát módon megfelelő struktúrákat, s ami legalább annyira fontos: a sodró lendületű folyamatokat. A címek/programok ismerete nélkül is asszociációt keltően teljes élményt jelent a briliáns hangszerelés, mondhatni, örömforrást jelent e hangzásvilágba való belefeledkezésnek már csak a lehetősége is.

Ugyanakkor nem kétséges: bármiféle aránytévesztés csökkenti a maradéktalan élvezetet; elég egy-egy elsikkadó szólam, vagy épp ellenkezőleg, indokolatlan kiemelése egy kevésbé jelentősnek, s máris visszazökken a realitás talajára a hallgató, a kifejezés kidolgozottságára kezd figyelni, a kompozíció mondandója helyett. Hasonlóképp időjáték tolakodhat előtérbe, amikor alkalmanként már-már „sokalljuk” a bármilyen szépen megoldott részleteket, terjengősnek tartva azokat. 

Felvétel esetén nem mindenért az előadók kárhoztathatóak, hiszen elég egy mikrofon ügyetlen elhelyezése – és máris borulhat a rögzített hangzás egyensúlya.

Olasz származású, brit vezető karmesterükkel az élén, az itáliai zenekar korántsem mindig érzi magát otthonosan a Richard Strauss-i muzsika – nem kevés útvesztőt is rejtő – tájain. A túlzott igyekezettől néha elnehezül a hangzás, s ilyenkor hasztalan vágyakozunk az iránt az elegancia iránt, amely állandó velejárója a szerző műveinek.

A Burleske versenymű-igényességű szólóját fölényes virtuozitással játszotta a szólista. Az a felvétel (mikrofonozás) hibája, hogy a szerzői szándékkal ellentétben, háttérbe szorulnak az üstdobok. De még jobban hiányzik az a szellemesség, amely maximálisan indokolta a címadást.

 

Kiadó: Warner Classics 

Katalógusszám: 0190295028459